Melin Drafod

Mae’r iaith Gymraeg yn sefyll wrth groesffordd mewn oes gynyddol ddigidol. Mae gofynion a disgwyliadau unigolion o’i defnydd o’r Gymraeg yn ddigidol yn cynyddu ar raddfa ni welwyd o’r blaen. …