Melin Drafod

Mae’r iaith Gymraeg yn sefyll wrth groesffordd mewn oes gynyddol ddigidol. Mae gofynion a disgwyliadau unigolion o’i defnydd o’r Gymraeg yn ddigidol yn cynyddu ar raddfa ni welwyd o’r blaen.

Ym meysydd busnes, adloniant, addysg, iechyd a llywodraethant mai defnydd o dechnoleg a rhyngwynebau digidol ar gynnydd ond mae diffyg statws ac argaeledd y Gymraeg yn peri gofid.

I’r Gymraeg ffynnu wrth ochor Saesneg, ac er mwyn sicrhau fod trigolion Cymru yn derbyn yr un lefel o wasanaeth yn y Gymraeg a Saesneg mae angen datblygu strategaeth gynhwysfawr ar gyfer y Gymraeg mewn byd digidol.

Mae gan lywodraeth Cymru rôl ganolog a hynod bwysig yn creu’r amgylchedd iawn i’r Gymraeg ffynnu, ond os am gyrraedd y filiwn o siaradwyr erbyn 2050 mae angen sicrhau fod ystod eang o leisiau a syniadau yn meddu a’r gallu i ddylanwadu ar bolisi yn y maes.

Nod y Melin Drafod yw creu “Think Tank” annibynnol fydd yn dod ac unigolion o gefndiroedd a meysydd penodol o arbenigedd at ei gilydd i ddatblygu polisi a siarad ar ran y sector breifat ar faterion sy’n ymwneud a’r Gymraeg mewn cyd-destun digidol.

Mae nifer o unigolion blaengar y neu feysydd wedi mynegi eu cefnogaeth eisoes.

Ond yn gyntaf mae angen gwthio’r cwch i’r dŵr, felly am 5:30 nos Lun y 6ed o Awst yn IndyCube Bae Caerdydd fe fyddwn yn lansio’r Melin Drafod yn swyddogol.

Fydd dolen i safle tocyn.cymru ynghyd a gwefan pwrpasol ar gael yn fuan. Yn y cyfamser os hoffech ragor o fanylion e-bostiwch huw@marshall.cymru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *