Nid da lle gellir gwell…

Braf iawn oedd clywed y newydd dros y penwythnos gan yr ONS bod cynnydd sylweddol wedi bod yn y nifer o siaradwyr Cymraeg dros y deng mlynedd diwethaf. Mae newydd …