2030 – A future Welsh media

The future of “broadcast” in Wales, particularly from a Welsh language perspective, has received considerable attention of late, we have had the independent review of S4C by the DCMS, Cymdeithas …

2030 – Dyfodol cyfryngau Cymraeg

Mae llawer o sylw wedi ei rhoi i ddyfodol “darlledu” yng Nghymru yn ddiweddar, cawsom adolygiad annibynnol o weithgareddau S4C gan y DCMS, mae Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn …

Cynllun gweithredu technoleg Cymraeg

Dyfodol Digidol Wedi hir ddisgwyl mae llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi “Cynllun gweithredu technoleg Cymraeg”. Nod y cynllun yw sicrhau seilwaith cadarn ar gyfer technoleg ddigidol yn y Gymraeg ac yn …