Radio ar ei newydd wedd

Wythnos hon lansiwyd BBC Sounds, llwyfan newydd ar gyfer cynnwys sain y darlledwr, radio byw ac ar alw a podlediadau. Mae gan gomisiynydd podlediadau y BBC cyllideb o £3,000,000 y flwyddyn i gomisiynu cynnwys yn benodol ar gyfer y gofod digidol, mae nifer o raglenni radio yn creu podlediadau fel rhan o’i gweithgaredd presennol.

Yng nghyhoeddiad ffigyrau RAJAR diweddaraf roedd y mwyafrif o wrando ar radio wedi digwydd yn ddigidol am y tro cyntaf.

Mae gwrando ar gynnwys sain yn hynod boblogaidd, ac mae technoleg wedi hwyluso hun, yn enwedig ymysg yr ifanc, er mae fwyfwy o hen stejars yn gwrando’n ddigidol, fel mae’r ffigyrau isod yn dangos.

Mae’r ffôn clyfar sy’n trigo yn bron pob un boced bellach erbyn hyn yn ddyfais cynnwys a chyfathrebu, prin iawn mae’n cael ei ddefnyddio at ei bwrpas gwreiddiol o gymharu â’r defnydd o ymwneud a chynnwys a phori’r we sy’n digwydd yn ddyddiol.

A’r Gymraeg? Rydym mewn oes euraidd o greu cynnwys sain yn y Gymraeg mae sawl podlediad Cymraeg annibynnol, a gan BBC Radio Cymru yn bodoli erbyn hyn, mae modd darganfod nifer ohonynt yma Y POD

Ond sut mae annog mwy? Dim ond hyn a hyn gall gwirfoddolwyr eu cyflawni, gall buddsoddi mewn mwy o gynnwys sain annog fwy o ymwneud a’r Gymraeg, yn enwedig ymysg y rhai sydd yn colli cysylltiad â’r iaith wedi gadael yr ysgol. A yw’r gwariant ychwanegol ar sioe frecwast Radio Cymru 2 yn cynnig gwerth am arian ac yn ateb gofyn? A ddylai S4C creu podlediadau wrth ochr cyfresi ac wynebau cyfarwydd?

Rhagor o gwestiynau, ond rhai byddwn yn ceisio cynnig atebion iddynt dros yr wythnosau nesaf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *