Cynllun gweithredu technoleg Cymraeg

Dyfodol Digidol Wedi hir ddisgwyl mae llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi “Cynllun gweithredu technoleg Cymraeg”. Nod y cynllun yw sicrhau seilwaith cadarn ar gyfer technoleg ddigidol yn y Gymraeg ac yn …

Nid da lle gellir gwell…

Braf iawn oedd clywed y newydd dros y penwythnos gan yr ONS bod cynnydd sylweddol wedi bod yn y nifer o siaradwyr Cymraeg dros y deng mlynedd diwethaf. Mae newydd …

Melin Drafod

Mae’r iaith Gymraeg yn sefyll wrth groesffordd mewn oes gynyddol ddigidol. Mae gofynion a disgwyliadau unigolion o’i defnydd o’r Gymraeg yn ddigidol yn cynyddu ar raddfa ni welwyd o’r blaen. …