Lansio Aelodaeth/Membership Launch

Er mwyn i’r “Melin Drafod” sefydlu a gweithredu’n effeithiol mae angen clustnodi amser penodol i drefnu a chydlynu. Trwy ddod yn aelod fe gewch gylchlythyr misol a gwybodaeth am ddigwyddiadau …

Radio ar ei newydd wedd

Wythnos hon lansiwyd BBC Sounds, llwyfan newydd ar gyfer cynnwys sain y darlledwr, radio byw ac ar alw a podlediadau. Mae gan gomisiynydd podlediadau y BBC cyllideb o £3,000,000 y …