Posts

Lansio Aelodaeth/Membership Launch

Er mwyn i’r “Melin Drafod” sefydlu a gweithredu’n effeithiol mae angen clustnodi amser penodol i drefnu a chydlynu. Trwy ddod yn aelod fe gewch gylchlythyr misol a gwybodaeth am ddigwyddiadau …

Radio ar ei newydd wedd

Wythnos hon lansiwyd BBC Sounds, llwyfan newydd ar gyfer cynnwys sain y darlledwr, radio byw ac ar alw a podlediadau. Mae gan gomisiynydd podlediadau y BBC cyllideb o £3,000,000 y …

2030 – A future Welsh media

The future of “broadcast” in Wales, particularly from a Welsh language perspective, has received considerable attention of late, we have had the independent review of S4C by the DCMS, Cymdeithas …

2030 – Dyfodol cyfryngau Cymraeg

Mae llawer o sylw wedi ei rhoi i ddyfodol “darlledu” yng Nghymru yn ddiweddar, cawsom adolygiad annibynnol o weithgareddau S4C gan y DCMS, mae Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn …

Cynllun gweithredu technoleg Cymraeg

Dyfodol Digidol Wedi hir ddisgwyl mae llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi “Cynllun gweithredu technoleg Cymraeg”. Nod y cynllun yw sicrhau seilwaith cadarn ar gyfer technoleg ddigidol yn y Gymraeg ac yn …

Nid da lle gellir gwell…

Braf iawn oedd clywed y newydd dros y penwythnos gan yr ONS bod cynnydd sylweddol wedi bod yn y nifer o siaradwyr Cymraeg dros y deng mlynedd diwethaf. Mae newydd …

Melin Drafod

Mae’r iaith Gymraeg yn sefyll wrth groesffordd mewn oes gynyddol ddigidol. Mae gofynion a disgwyliadau unigolion o’i defnydd o’r Gymraeg yn ddigidol yn cynyddu ar raddfa ni welwyd o’r blaen. …